D-pentue/ D-litter

Qenesar Dare Devil

 

Qenesar Darth Vader

 

Qenesar Dave Mustaine

 

Qenesar Deville Willy

 

Qenesar Don Rikhard

 

Qenesar Dream Builder

 

Qenesar Dam Denwest

 

Qenesar Dansing Queen

 

Qenesar Di Andra

 

Qenesar Dream Come True